Συντήρηση Λέβητα

Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσει ένας χρήστης για την σωστή και ομαλή λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης.

  • Θα πρέπει η δεξαμενή εάν πρόκειται για υγραέριο να τοποθετηθεί σε μέρος όπου δεν θα μπορεί κάποιος να την πειράξει και να την επεξεργαστεί, θα πρέπει να φραχτεί για ασφάλεια.
  • Θα πρέπει το λεβητοστάσιο ή το μέρος όπου τοποθετήθηκε ο λέβητας να είναι πάντα καθαρό. Να μην υπάρχουν εύφλεκτα υλικά και να μην αποθηκεύονται πράγματα.
  • Οι αισθητήρες – ανιχνευτές (ελέγχου διαρροής) θα πρέπει να μην πειράζονται, να μην απενεργοποιηθούν σε καμία περίπτωση και να μην αφαιρούνται τα καπάκια.
  • Εάν η εγκατάσταση γίνεται σε κάποιον κλειστό χώρο θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός για την σωστή λειτουργία της εγκατάστασης.
  • Εάν παρατηρήσετε κάτι παράξενο στην λειτουργία ή στο σύνολο της εγκατάστασης, καλέστε αμέσως τον τεχνικό.

Η καθαλάτωση εκτός του ότι επιφέρει μείωση της απόδοσης του λέβητα είναι δυνατόν να προκαλέσει μέχρι και την έκρηξη αυτού.

Παρέχουμε άμεσες λύσεις συντήρησης και επιδιόρθωσης του καυστήρα σας.