Εγκατάσταση Κλιματισμού – Δροσισμού

 

Κλιματισμός είναι η διαδικασία  με την οποία μπορούμε  να  επιτύχουμε και να διατηρήσουμε  με  τεχνητές συνθήκες  υγιεινής και άνεσης σε έναν κλειστό χώρο.

Η ολοκληρωμένη μορφή της έννοιας του κλιματισμού δίνεται με την ικανοποίηση όλων των στόχων του που είναι :

 • Τη θερμοκρασία του κλιματιζόμενου χώρου
 • Την υγρασία
 • Την καθαρότητα του αέρα
 • Την κίνηση του αέρα στο χώρο.
 • Τον θόρυβο

  Σε περιοχές με σχετικά χαμηλή υγρασία, μπορεί να επιτευχθεί δροσισμός με την εξάτμιση νερού.

  Ο αέρας, διερχόμενος από κάποιο σώμα νερού και προκαλώντας την εξάτμισή του, ψύχεται, ενώ εμπλουτίζεται με υδρατμούς.

  Όταν ο αέρας αυτός εισέρχεται απ’ ευθείας στο κτίριο έχουμε άμεσο εξατμιστικό δροσισμό, ενώ όταν ψύχει το κέλυφος του κτιρίου ή εναλλάκτη, τότε έχουμε έμμεσο εξατμιστικό δροσισμό.

  Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση Κλιματισμού – Δροσισμού του χώρου σας.