Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

Τοποθετούμε, συναρμολογούμε, συντηρούμε και επιδιορθώνουμε τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και τα βοηθητικά τους μέρη. Όταν τοποθετούμε δίκτυο ύδρευσης, υπολογίζουμε τα είδη και την ποσότητα των υλικών που θα χρησιμοποιήσουμε. Ανοίγουμε οπές στα τοιχώματα ή στα δάπεδα με ειδικά εργαλεία ή τρυπάνια για να περάσουν από εκεί οι σωληνώσεις. Κόβουμε σωλήνες, δημιουργούμε «βόλτες» για το βίδωμα. Λυγίζουμε τους σωλήνες, όπου χρειάζεται, και στεγανοποιούμε τις ενώσεις των σωλήνων. Στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης αναλαμβάνουμε το σκάψιμο των τοιχωμάτων ή των δαπέδων, όπου θα περάσουν οι ειδικοί αποχετευτικοί σωλήνες, τοποθετούμε τα υλικά (σωλήνες, εξαρτήματα ενώσεων κ.λπ.), κάνουμε τις απαραίτητες κολλήσεις και συνδέσεις και κλείνουμε τα κανάλια που είχαμε ανοίξει.
Είμαστε υπεύθυνοι για τη σύνδεση, τη συναρμολόγηση, τη συντήρηση και την επιδιόρθωση των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των ειδών υγιεινής (μπάνια, θερμοσίφωνες, λουτήρες). Επίσης, μπορούμε να αναλάβουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη δοκιμή και λειτουργία των διαφόρων συστημάτων ψύξης και θέρμανσης (κλιματιστικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες, καλοριφέρ).

Απαιτούμενες Δεξιότητες που κατέχουμε:

  • Σωματική αντοχή
  • Προσοχή και ευσυνειδησία
  • Ευστροφία και ικανότητα αναζήτησης λύσεων
  • Μαθηματική και μηχανική ικανότητα
  • Επιδεξιότητα στις κινήσεις των χεριών για τον χειρισμό των διαφόρων εργαλείων.

 

Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων.